پکیج فروشگاهی رازی نرم افزاری متناسب با فروشگاه ها می باشد . این پکیج شامل امکانات بسیاری است که تمامی نیازهای یک فروشگاه در آن در نظر گرفته شده و با هدف سهولت در انجام امور برای تمامی اشخاص (کاربر ساده و حسابداران) طراحی شده است.