یکی از نیازهای اصلی هر تولیدی کنترل وضعیت در روند تولید و فروش محصولات خود می باشد . در این حین ارتباط با کارگاه ها، پارچه فروشان و مشتریان مسئله ای است که نرم افزار تولید پوشاک به بررسی دقیق آن پرداخته و از طریق آن می توان به درستی کسب و کار خود را کنترل و مدیریت کنید.