تعاریف
o تعریف کالا و خدمات
o تعریف حسابهای میزبانان - – فروشندگان – پرسنل – حسابهای جاری و....
o گروه بندی میزبانان و مشخص کردن حق سرویس و تخفیف و سقف مهمانان مشمول تخفیف
o تعریف پکیچ یا منوها با ذکر ریز کالا و خدمات و قیمت
o تعریف محلهای برگزاری با ذکر امکانات و نشانی و تلفن – و ضمیمه کردن تصویر نشانی
o تعریف تقویمهای کاری جهت مناسبتها و تاثیر آن در هنگام قرارداد
عملیات
o ثبت فاکتور خرید اقلام و مرجوعی و تاثیر آن در انبار کالا و حسابداری
o ثبت حواله انبار جهت استفاده کالا در مراسم
o ثبت و چاپ قرارداد مراسم با ذکر مشخص کردن محل مراسم – نام میزبان – روز – ساعت – نوع مراسم – نوع پکیج – تعداد نفرات – سایر خدمات و ....
o چاپ اقلام قرارداد بدون قیمت جهت هماهنگی پرسنل برای اجرا
o امکان کنسل کردن قرارداد
مالی
o ثبت دریافت وجه و پرداخت وجه بصورت چک و نقد
o لیست چکهای دریافتی براساس سررسید چکها در وضعیتهای مختلف و امکان تغییر وضعیت چکها(وصول نشده – وصول شده – خرج – برگشتی ) و تاثیر آن در حساب اشخاص و بانک
o لیست چکهای پرداختی براساس سررسید چکها در وضعیتهای مختلف و امکان تغییر وضعیت
چکها(پاس نشده و پاس شده ) و تاثیر آن در حساب اشخاص و بانک
گزارشات
o گزارش از لیست قراردادها براساس تقویم کاری
o گزارش فروش از لیست قراردادها بصورت ریز و خلاصه
o گزارش سود و زیان
o گزارش صندوق نقدی و حسابهای بانکی
o گزارش صورتحساب ها بصورت ریز گردش و خلاصه
o گزارش موجودی کالا بصورت خلاصه مانده و ریز گردش هر کالا
o گزارش خلاصه صورتحساب براساس گروه حسابها از تاریخ تا تاریخ
o گزارش صورت حسابهای بانکی بصورت خلاصه و ریز گردش هر حساب
 
امکانات
o تنظیمات پیامک بصورت استفاده از سیم کارت / پنل
o تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
o امکان ارسال پیامک بصورت تکی – یاد آوری – تبلیغاتی
o ثبت مشخصات موسسه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی جهت استفاده در فاکتور چاپ قرارداد و سایز گزارشات
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 
 

تصــاویر محیط برنــامه