پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 
با توجه به گسترش شبکه های کامپيوتري و استفاده روزافزون از سيستم هاي کامپيوتري جهت انجام امور گوناگون در سازمانها و ادارات داشتن تیم پشتیبانی فعال جهت رسیدن به خواسته های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری در این مجموعه ها بسیارمحسوس است از این رو شرکت رازی افزار سیستم بر آن شد که با داشتن تیم پشتیبانی مجرب در زمینه سخت افزار و نرم افزار بتواند مشتریان خود را در این زمینه یاری نماید.
 
 
 
 
 
 
 
نظارت بر عملکرد سامانه های سخت افزاری مورد استفاده بخش های مختلف
مشاوره تهیه تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز بخش های مختلف
تهیه راهنماهای ادوات سخت افزاری
رفع عیب سیستم های رایانه ای و تجهیزات جانبی
ارایه لیست تجهیزات مورد نیاز برای سیستم های رایانه ای
مشاوره در تهیه قطعات مورد نیاز
توانمند سازی کاربران در استفاده بهینه از سیستم ها
نظارت بر قراردادهای خرید سخت افزار
پشتیبانی سخت افزار رایانه ای
تامین تجهیزات مورد نیاز برای واحد سخت افزار
بررسی وضعیت موجود سخت افزار
شناسایی شرکت های توانمند جهت خرید قطعات
نصب و بروز رسانی نرم افزارهای تولید شده توسط شرکت رازی
و رفع اشکالات بوجود آمده توسط کاربران نرم افزار رازی ، جهت بهره برداری مطلوب
انجام تدابیر ضروری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات مربوط به نرم افزار های شرکت رازی و ذخیره سازی مطمئن آنها
و...
 
نمونه قرارداد
نرم افزار های ضروری