نرم افزار پخش مویرگی
 
مدیریت فروش و پخش مویرگی یکی از مهمترین و اساسی ترین بخش در صنعت بازرگانی می باشد. به همین جهت کنترل و مدیریت این تجارت به مراتب پیچیده تر و با ارزش تر بوده و تاثیر بسیاری در کیفیت عملکرد دارد. اطلاع از موجودی، میزان فروش، نحوه توزیع، مانده حساب مشتریان، میزان هدایا و... تاثیر مهمی در تصمیمات یک شرکت به منظور افزایش سود و بهبود کارایی دارد.
 
 
 
 
 

ویژگی های اصلی

-      ثبت سفارشات آنلاین با استفاده از تبلت و گوشی های هوشمند توسط ویزیتورها و تبدیل این سفارشات به فاکتور در برنامه اصلی
-     ثبت حواله فروش کالا با توجه به ویزیتور ، شهرستان ، منطقه ، محله و خیابان های اصلی
-      تعیین درصد پورسانت برای پرسنل با توجه به کالاهای فروش رفته با امکانات تغییر گروهی
-      محاسبه اتوماتیک کارکرد ماهانه پرسنل ( پورسانت فروش ، مرجوعی فروش ، حمل ، توزیع ، تحصیل داری ، حقوق ثابت و حق بیمه )

ویژگی های کلی

-      ثبت اطلاعات مشتریان و فروشندگان با امکان گروه بندی آن ها
-      آدرس دهی به مشتریان به تفکیک استان ، شهرستان ، منطقه ، محله و چهار خیابان اصلی
-      تعیین ویزیتور هر مشتری در زمان ثبت اطلاعات
-      تعیین نقطه سفارش کالا در زمان ثبت اطلاعات
-      تعریف هدایا برای هر کالا با توجه به میزان خرید و گروه مشتری در بازه زمانی خاص و اعمال اتوماتیک این هدایا در فاکتور
-      ثبت سفارشات آنلاین با استفاده از تبلت و گوشی های هوشمند توسط ویزیتورها و تبدیل این سفارشات به فاکتور در برنامه اصلی
-     ثبت حواله فروش کالا با توجه به ویزیتور ، شهرستان ، منطقه ، محله و خیابان های اصلی
-      تعریف چارت سازمانی و مشخص کردن سرپرست های هر بخش با سطوح نامحدود
-      تعیین درصد پورسانت برای پرسنل با توجه به کالاهای فروش رفته با امکانات تغییر گروهی
-      تعریف پارامترهای موثر در حقوق با امکان تعیین تاثیر آن بر حقوق ( مزایا ، کسورات )
-      محاسبه اتوماتیک کارکرد ماهانه پرسنل ( پورسانت فروش ، مرجوعی فروش ، حمل ، توزیع ، تحصیل داری ، حقوق ثابت و حق بیمه )
-     ثبت رسید دریافت نقدی ، چک ، سایر با امکان کنترل عدم تکرار شماره چک و شماره پیگیری
-      تحویل فاکتور تسویه نشده به تحصیل دار و تعیین پورسانت تحصیل دار به ازای هر فاکتور
-      گزارش موجودی ریالی کالا به دو روش آخرین قیمت خرید و FIFO  در سطوح انبار ، تولیدی ، گروه کالا ، خلاصه کالا
-      آنالیز فروش کالا به تفکیک های (تولیدی ، گروه کالا ، کالا ، ویزیتور ، تاریخ ، استان ، شهرستان ، منطقه ، محله ، گروه مشتری و مشتری ) با امکانات زیر : • گزارش مواردی که فروش نداشته اند با توجه به تفکیک انتخاب شده مثال (تولیدی هایی که در این بازه زمانی فروش نداشته اند ، ویزیتور هایی که در این بازه زمانی فروش نداشته اندو ... )
• تعیین پر فروش ترین ها و کم فروش ترین ها با توجه به تفکیک انتخاب شده مثال ( پرفروش ترین کالا ، پر فروش ترین ویزیتور و ... ) • اعمال فیلترهایی نظیر انبار ، تولیدی ، گروه کالا، وییزیتور ، گروه مشتری ، سرپرست ویزیتور ، استان ، شهرستان ، محله ، منطقه و ... ) بر روی خروجی گزارش -      گزارش عملکرد مشتریان در بازه زمانی خاص و نمایش اطلاعاتی نظیر ( جمع کل خرید ، جمع کل مرجوعی ، جمع کل تخفیفات ، جمع کل چک های پرداختی ، جمع کا تسویه نقدی ، جمع کل سایر پرداختی ها ، جمع کل اسناد وصول نشده و ... )
-      گزارش کارکرد ویزیتورها به تفکیک ( ویزیتور ، استان ، شهرستان ، منطقه ، محله ، گروه مشتری ، مشتری )
 
 
محیط برنامه