ویژگی های اصلی
ثبت سفارشات آنلاین با استفاده از تبلت و گوشی های هوشمند توسط ویزیتورها و تبدیل این سفارشات به فاکتور در برنامه اصلی
- ثبت حواله فروش کالا با توجه به ویزیتور ، شهرستان ، منطقه ، محله و خیابان های اصلی
- تعیین درصد پورسانت برای پرسنل با توجه به کالاهای فروش رفته با امکانات تغییر گروهی
- محاسبه اتوماتیک کارکرد ماهانه پرسنل ( پورسانت فروش ، مرجوعی فروش ، حمل ، توزیع ، تحصیل داری ، حقوق ثابت و حق بیمه )
ویژگی های کلی
ثبت اطلاعات مشتریان و فروشندگان با امکان گروه بندی آن ها - آدرس دهی به مشتریان به تفکیک استان ، شهرستان ، منطقه ، محله و چهار خیابان اصلی
- تعیین ویزیتور هر مشتری در زمان ثبت اطلاعات
- تعیین نقطه سفارش کالا در زمان ثبت اطلاعات
- تعریف هدایا برای هر کالا با توجه به میزان خرید و گروه مشتری در بازه زمانی خاص و اعمال اتوماتیک این هدایا در فاکتور
- ثبت سفارشات آنلاین با استفاده از تبلت و گوشی های هوشمند توسط ویزیتورها و تبدیل این سفارشات به فاکتور در برنامه اصلی
- ثبت حواله فروش کالا با توجه به ویزیتور ، شهرستان ، منطقه ، محله و خیابان های اصلی
- تعریف چارت سازمانی و مشخص کردن سرپرست های هر بخش با سطوح نامحدود
- تعیین درصد پورسانت برای پرسنل با توجه به کالاهای فروش رفته با امکانات تغییر گروهی
- تعریف پارامترهای موثر در حقوق با امکان تعیین تاثیر آن بر حقوق ( مزایا ، کسورات )
- محاسبه اتوماتیک کارکرد ماهانه پرسنل ( پورسانت فروش ، مرجوعی فروش ، حمل ، توزیع ، تحصیل داری ، حقوق ثابت و حق بیمه )
- ثبت رسید دریافت نقدی ، چک ، سایر با امکان کنترل عدم تکرار شماره چک و شماره پیگیری
- تحویل فاکتور تسویه نشده به تحصیل دار و تعیین پورسانت تحصیل دار به ازای هر فاکتور
- گزارش موجودی ریالی کالا به دو روش آخرین قیمت خرید و FIFO در سطوح انبار ، تولیدی ، گروه کالا ، خلاصه کالا
- آنالیز فروش کالا به تفکیک های (تولیدی ، گروه کالا ، کالا ، ویزیتور ، تاریخ ، استان ، شهرستان ، منطقه ، محله ، گروه مشتری و مشتری ) با امکانات زیر : • گزارش مواردی که فروش نداشته اند با توجه به تفکیک انتخاب شده مثال (تولیدی هایی که در این بازه زمانی فروش نداشته اند ، ویزیتور هایی که در این بازه زمانی فروش نداشته اندو ... )
• تعیین پر فروش ترین ها و کم فروش ترین ها با توجه به تفکیک انتخاب شده مثال ( پرفروش ترین کالا ، پر فروش ترین ویزیتور و ... ) • اعمال فیلترهایی نظیر انبار ، تولیدی ، گروه کالا، وییزیتور ، گروه مشتری ، سرپرست ویزیتور ، استان ، شهرستان ، محله ، منطقه و ... ) بر روی خروجی گزارش
- گزارش عملکرد مشتریان در بازه زمانی خاص و نمایش اطلاعاتی نظیر ( جمع کل خرید ، جمع کل مرجوعی ، جمع کل تخفیفات ، جمع کل چک های پرداختی ، جمع کا تسویه نقدی ، جمع کل سایر پرداختی ها ، جمع کل اسناد وصول نشده و ... )
- گزارش کارکرد ویزیتورها به تفکیک ( ویزیتور ، استان ، شهرستان ، منطقه ، محله ، گروه مشتری ، مشتری )
 
 

تصــاویر محیط بـــرنامه