نرم افزار تولید پوشاک
 
یکی از نیازهای اصلی هر تولیدی کنترل وضعیت در روند تولید و فروش محصولات خود می باشد . در این حین ارتباط با کارگاه ها، پارچه فروشان و مشتریان مسئله ای است که نرم افزار تولید پوشاک به بررسی دقیق آن پرداخته و از طریق آن می توان به درستی کسب و کار خود را کنترل و مدیریت کنید.
 
 
 
 

ویژگی های اصلی

-      تعریف حساب ها ( مشتریان ، بانک ها ، کارگاه ها ، هزینه ها )
-      صدور فاکتور خرید پارچه ، کار آماده ، خرج کار و مرجوعی آن
-      صدور فاکتور فروش پارچه و کالا و مرجوعی آن
-      گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالا در بازه زمانی دلخواه
-      گزارش سود و زیان در بازه زمانی خاص بر اساس کل اطلاعات خرید و فروش و هزینه ها به صورت خلاصه و یا در سطح کالا

ویژگی های کلی

-      تعریف حساب ها ( مشتریان ، بانک ها ، کارگاه ها ، هزینه ها )
-       تعریف انبار ، پارچه ، کالا و خدمات
-      ثبت عملیات کارگاهی نظیر برش ، دوخت و ... و تاثیر آن ها در انبار برش و انبار کالا
-      صدور فاکتور خرید پارچه ، کار آماده ، خرج کار و مرجوعی آن
-      صدور فاکتور فروش پارچه و کالا و مرجوعی آن
-      قابلیت اتصال دستگاه جمع آوری اطلاعات جهت صدور فاکتور فروش
-      ثبت سفارش های دریافت شده از مشتریان
-      کنترل موجودی در هنگام صدور فاکتور به روش دلخواه
-      امکان ثبت دسته چک های حساب های جاری و کنترل چک ها
-      امکان تهیه صورتحساب ویزیتورها
-      گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالا در بازه زمانی دلخواه
-      گزارش سود و زیان در بازه زمانی خاص بر اساس کل اطلاعات خرید و فروش و هزینه ها به صورت خلاصه و یا در سطح کالا
-      گزارش کارکرد کارگاه ها در سطح کارگاه ، خدمات کارگاه ، کالا و ریز عملیات صورت گرفته
-      آنالیز خرید مشتریان در سطح خلاصه و ریز گردش
-      آنالیز فروش در سطح کالا ، مشتری و ریز گردش
-     ایجاد نامحدود دوره های مالی
-      تعیین سطح دسترسی کاربران
 
 
محیط برنامه
 
 
tahvilbeboresh
soodozian
karkardkargah
gtahvilbeboresh