نرم افزار بازرگانی خودرو
 
در این نرم افزار سعی بر آن شده است کلیه مراحل واردات خودرو به صورت اتوماتیک ثبت شود . امکان تعریف کلیه ی خودروهای داخلی و خارجی و همچنین خرید و فروش آن ها نیز در این نرم افزار لحاظ شده است . نمایشگاه داران اتومبیل به راحتی می توانند مراحل خرید ، پلاک گذاری ، ارسال خودرو و واگذاری خودرو را در این برنامه مشاهده نمایند .
 
 
 
 
 

امکانات

. تعریف کاربران
· مشخص کردن سطح دسترسی
· ایجاد دوره مالی
· پشتیبانی از اطلاعات و امکان باز خوانی اطلاعات
· تغییر رنگ فرمها
· تنظیمات کلیدها– چاپگر
  *** توجه منظور از تصویر اسنادی که اشاره شده است امکان ذخیره عکس اسناد در سیستم میباشد.****

ویژگی ها

• عملیات خرید و فروش
· سفارش خودرو (فروشنده – کد اتومبیل– قیمت خرید  ارزی– نوع ارز-  نرخ تبدیل به ریال – قیمت به ریال)
· بارگیری از مبدا (تاریخ بارگیری – تاریخ ورود به گمرک – نام گمرک – شماره سفارش -  کد اتومبیل–قیمت خرید  ارزی – نوع ارز-  نرخ تبدیل به ریال – قیمت به ریال)
· ترخیص از گمرک (کد اتومبیل– تصویر پروانه گمرک – تصویر برگه کوتاژ– تصویر لیست عدل –هزینه گمرک)
· فاکتور خرید (فروشنده – قیمت – تخفیف – مالیات برارزش افزوده )
· فاکتور فروش (عامل فروش – کد اتومبیل– مبلغ فروش – مبلغ کمیسیون – مبلغ نهایی)
· پلاک گذاری ( کد اتومبیل– مالیات – عوارض – خزانه – تصویر بیمه شخص ثالث – تصویر شهرداری – تصویر شناسنامه خودرو-تصویر ثبت تبصره 13 – تحویل پلاک فلزی – تحویل مدارک به مسئول سند – سایر هزینه ها
· ارسال خودرو به پارگینگ (کد اتومبیل - تاریخ بارگیری – نام باربری– نام خودرو بر- تاریخ تخلیه- مشخصات گیرنده – تاریخ خروج از پارگینگ به عاملین فروش – نام عامل فروش)
· جابجایی بین عوامل فروش
· وکالت اسناد خودرو(کد اتومبیل–هزینه وکالت – تنظیم وکالت در دفتر خانه – تاریخ و مدت وکالت – شماره سند وکالت – تصویر شناسنامه – کارت ملی خریدار –تصویر اصل وکالت-تصویر مالک –تاریخ تحویل وکالت – حق توکیل به غیر –امکان وکالت مجدد – مشخصات گیرنده و تحویل دهنده )
· صدور سند خودرو (کد اتومبیل– تاریخ مراجعه برای  سند قطعی – تصویر تائیدیه نقل و انتقال – تصویر شناسنامه مالکیت جدید – مشخص کردن (اصل عوارض شهرداری – پروانه گمرک – لیست عدل بندی – کپی بیمه نامه) –هزینه سند قطعی  منقول – تاریخ سند قطعی –تنظیم در دفترخانه – شماره سند قطعی –مازاد هزینه سند قطعی – تصویر اصل سند قطعی منقول –خلافی – مبلغ خلافی – از تاریخ  تا تاریخ زمان خلافی – تغییر نام برای سند