نرم افزار آرایشگاهی
 
افزایش روزافزون خدمات و درخواست های مشتریان باعث ایجاد پیچیدگی و بالا بردن حجم کار سالن های زیبایی می شود. تعیین وقت و زمان بندی برای ارائه خدمات به مراجعه کنندگان و نحوه اطلاع رسانی آنان یکی از مهمترین مسائلی است که هر سالن زیبایی با آن روبرو می شود. به همین منظور پکیج اتوماسیون آرایشگاه رازی توانسته تمامی نیازهای شما را بررسی کرده و با محیط کاربری ساده آن را در اختیار شما قرار دهد.
 
 
 
 
 

ویژگی های اصلی

-         ثبت  کدینگ کالاها و خدمات  بتفکیک گروه
-         ثبت اطلاعات مشتریان (نام - آدرس – تلفن همراه)
-         مشخص کردن سهم پرسنل براساس نوع خدمات و درصد همکاری
-         ثبت قرارداد عروس : مبلغ کل و بیعانه بتفکیک نوع خدمات – پرسنل – ساعت – روز
-         نمایش مشخصات مشتری در لحظه تماس

ویژگی های کلی

-         ثبت کدینگ حسابها (فروشندگان لوازم  – پرسنل –حسابهای بانکی – هزینه هاو.......) با انتقال مانده اول دوره
-         ثبت فاکتورخریدکالا و مرجوعی خرید و تاثیر آن در حساب فروشندگان و انبار
-         تعیین وقت برای مشتری بتفکیک نوع  خدمات - پرسنل -  ساعت وروز
-         ثبت فاکتور اجاره لوازم به مشتری بتفکیک نوع خدمات - مبلغ اجاره - مبلغ بیعانه و مبلغ خسارت
-         ثبت فاکتور روزانه خدمات به مشتری به تفکیک پرسنل و نوع خدمات و مبلغ و تاثیر آن بر درآمد روزانه و محاسبه سهم پرسنل
-         امکان ارسال پیامک با توضیحات مورد نیاز بعد از ثبت فاکتور خدمات – جهت یادآوری وقت تعیین شده برای مشتریان – جهت وقت تعیین شده برای عروس خانمها
-         ثبت دریافت و پرداخت روزانه بصورت نقد– چک– سایر
-         ثبت اسناد روزانه در سند حسابداری    
-         نمایش شماره تماس برروی کامپیوتر
-         نمایش مشخصات مشتری در لحظه تماس
-         گزارش از صورتحساب صندوق – حسابهای بانکی – هزینه – فروشندگان – پرسنل
-         گزارش از موجود کالای خریداری شده
-         گزارش خرید کالاهای خریداری شده
-         تعیین کاربران جهت استفاده از سیستم
-         تعیین سطح کاربری از قسمتهای سیستم
-         امکان ایجاد سال مالی یا دوره جدید در هر زمان با هر نام
-         امکان انتقال مانده حسابها از دوره قبل به دوره جدید
-         امکان ذخیره اطلاعات از هر سال مالی براساس تاریخ و استفاده از آن برای هر تاریخی
 
 
محیط برنامه