1در زمان اجرای برنامه ، پیغام خطای " سرور مربوط به پایگاه داده فعال نیست" نمایش داده می شود
وقتی این پیغام دریافت می شود احتمال دارد مشکلات زیر وجود داشته باشد :

1- احتمال دارد سرور شما خاموش باشد

2- اگر سیستم شما شبکه ای باشد ممکن است شبکه قطع باشد

3- احتمال داره sql شما stop شده باشد

اگر مشکل از طریق موارد بالا حل نشد با پشتیبانی شرکت رازی تماس بگیرید

2 در زمان اجرای برنامه ، پیغام خطای " قفل سخت افزاری به سیستم متصل نمی باشد" نمایش داده می شود
هنگامی که این پیام را دریافت می کنید قفل برنامه را خارج کرده و در پورت های دیگر قرار دهید

اگر مشکل از این طریق حل نشد با پشتیبانی شرکت رازی تماس بگیرید