نرم افزار تشریفات
 
نرم افزار تشریفات رازی توانسته است تمامی نیازهای این فعالیت را جهت بالا بردن کیفیت و ارائه خدمات مناسب در قالب تهیه و تنظیم قراردادها ، گروه بندی و طبقه بندی انواع خدمات ، ارائه صورتحساب ها و کلیه امکانات نرم افزاری دیگر تحت محیط کاربری آسان مرتفع کرده و شرکت های ارائه دهنده خدمات تشریفاتی را یک گام به سمت موفقیت پیش ببرد ، از این رو شما می توانید تمامی مراحل کاری خود را ثبت و مدیریت نمایید .
 
 
 
 
 

ویژگی های اصلی

-      ثبت فاکتور خرید کالا (تاثیر در حساب بستانکاری فروشندگان و افزایش موجودی کالا)
-      ثبت فاکتور مرجوعی خرید کالا (تاثیر در حساب بدهکاری فروشندگان و کاهش موجودی کالا)
 -      گزارش موجودی کالا بصورت خلاصه مانده و ریز گردش هر کالا  
-      تعریف پکیج های پذیرایی (منوهابتفکیک ریز کالا/خدمات با ذکر قیمت )
-      چاپ قرارداد با قیمت برای مشتری و پیوست  ریز کالا و خدمات
-      چاپ قرارداد بدون قیمت برای پرسنل جهت آماده سازی مراسم

ویژگی های کلی

-      تعریف کالا و خدمات (کد کالا/خدمات – نام – قیمت )
-      تعریف محل های برگزاری مراسم (باغها – تالارها – و... بتفکیک ریز امکانات با ذکر قیمت  )
-      تعریف حسابها (مشتریان – فروشندگان –حسابهای بانکی – صندوق – پرسنل و...)
-      ثبت قرارداد با مشتریان بتفکیک نوع قرارداد(عروسی – نامزدی و...) – تعداد نفرات – تاریخ و ساعت  اجرای مراسم – محل برگزاری – مبلغ ورودی –پکیج مورد نظر – مالیات بر ارزش افزوده – تخفیف –بیعانه ( تاثیر در حساب بدهکاری مشتری و کاهش کالاهای موجود در انبار)
-      ثبت اجاره لوازم بتفکیک کالا – مبلغ اجاره – مبلغ بیعانه– مبلغ خسارت
-      ثبت اسناد دریافتی بصورت چک و نقد ( تاثیر در حساب بستانکاری حسابها)
-      ثبت اسناد پرداختی بصورت چک و نقد (تاثیر در حساب بدهکاری حسابها)
-      لیست چکهای دریافتی و پرداختی بتفکیک تاریخ دریافت- پرداخت – سررسید و شماره چک – مبلغ – بانک و .... با امکان سورت براساس ستونهای مورد نظر
-       گزارش صورتحساب حسابها بصورت ریز گردش از تاریخ تا تاریخ
 -      گزارش خلاصه صورتحسابها براساس گروه حسابها از تاریخ تا تاریخ
 -      گزارش صندوق نقدی
 -      گزارش صورتحساب حسابهای بانکی بصورت خلاصه و ریز گردش هر حساب 
 -      تعریف کاربران و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
 -      امکان ارسال پیامک بصورت تکی – یادآوری – تبلیغاتی
 -      امکان تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات به روزهای مختلف و امکان استفاده از آن
 -      امکان تنظیمات توسط خود کاربر جهت چاپگر – مشخصات شرکت / موسسه –تنظیمات پیامک بصورت استفاده از سیم کارت /پنل
 
 
محیط برنامه
 
 
Formality
4
3
2