تعاریف
o کدینگ کالا :بارکد – نام – قیمت – گروه بندی کالا (موجود بودن تعریف بیش از 90 هزار کالا )
o امکان مشخص کردن درصد تخفیف براساس زمانبندی تاریخی در سطح یک کالا یا گروه کالا
o کدینگ حسابها (فروشندگان – پرسنل – حسابهای جاری – صندوق و.....)
o تعریف کارتخوانهای بانکهای پاسارگاد – ملت – پارسیان – سامان کیش
عملیات ورود و خروج کالا
o ثبت و چاپ فاکتورهای خرید و مرجوعی توسط بارکد خوان یا از لیست کالا - ثبت تخفیف خطی و زیر فاکتور – مشاهده موجودی هر کالا – مالیات بر ارزش افزوده (تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بستانکاران )
o ثبت و چاپ فاکتورهای تک فروشی توسط بارکد خوان – بروز رسانی قیمت هنگام صدور فاکتور – تعریف کالای جدید هنگام صدور فاکتور - ثبت تخفیف خطی– امکان تسویه با دستگاههای کارت خوان و چاپ با سایز FISH -تاثیر آنی در موجودی انبار
o ثبت و چاپ فاکتورهای نسیه توسط بارکد خوان – ثبت کد مشتری دارای حساب باز - بروز رسانی قیمت هنگام صدور فاکتور – تعریف کالای جدید هنگام صدور فاکتور - ثبت تخفیف خطی– امکان تسویه با دستگاههای کارت خوان و چاپ با سایز FISH - تاثیر آنی در موجودی انبار و حساب بدهکاری مشتری
o ثبت انبار گردانی در تاریخهای مختلف بصورت دستی – دستگاههای جمع آوری اطلاعات
o مغایرت گیری میان شمارش انبارگردانی با موجود انبار و بعد از مشاهده مغایرتها میتوانید با زدن یک کلید یکسان سازی موجودی انبار براساس شمارش انجام شده
عملیات مالی
o ثبت وجه های دریافتی و پرداختی جهت تسویه بصورت نقد – تخفیف – چک
o لیست چکهای دریافتی (وصول نشده – وصول شده – برگشتی – خرج شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ دریافت – و سایر فیلترها مثل رقم چک – مبلغ – شماره و.....
o لیست چکهای پرداختی (پاس نشده – پاس شده ) براساس تاریخ سررسید – تاریخ پرداخت – بستانکاران و سایر فیلترها مثل رقم چک – مبلغ – شماره و.....
o بستن صندوق روزانه فاکتورهای تک فروشی جهت عدم دسترسی به فاکتورهای روز قبل
گزارشات
o موجودی کالا تعدادی – ریالی بتفکیک گروه کالا – کالا – ریز گردش
o گزارش فروش
o صورتحساب مشتریان – فروشندگان و ...... بصورت ریز و خلاصه مانده
o صورتحساب دریافتها و پرداختهای نقدی صندوق
o صورتحساب بانک
 
امکانات
چاپ بارکد
o چاپ چک
o ارسال فروش سه ماهه به سازمان امور مالیاتی
o تنظیمات عمومی کاربردی جهت تنظیم چاپ فاکتورهای تک فروشی و نسیه – نمایشگر مشتری – ساعت و تاریخ
o مدیریت کاربران جهت دسترسی کاربران به قسمتهای مختلف
o ایجاد دوره جدید مالی در هر زمان و انتقال اسامی کالا – حسابها به دوره جدید
o انتقال مانده حسابها در هر زمان از دوره قبل
o ثبت مشخصات فروشگاه شامل نام – آدرس – تلفن و الصاق لوگوی فروشگاه جهت استفاده در فاکتور فروش و صورتحساب
o پشتیبانی و بازیابی اطلاعات
قابلیت استفاده تک کاربره – چند کاربره – بستر اینترنت – اینترانت
 
 
 

تصاویــر محیط بــرنـامه